torstai 8. maaliskuuta 2018

Vastaus rokotealoitteeseeni


Tein valtuustoaloitteen, jotta kaupungin koulujen henkilöstölle annettaisiin kausi-influessarokotukset. Sain valtuuston kokouksessa 6.3. vastauksen aloitteeseeni. 

Olin pettynyt vastaukseen.

Ei kerrottu:

- kuinka monta opettajaa esim. viime lukuvuonna sairastui kausi-influenssaan
- sairastuneiden opettajien sijaiskuluista mitään
- kuinka paljon opettajien rokottaminen maksaisi

Tiedot olisivat olleet tärkeitä päätöksenteon tueksi.

Hyvin moni ammattiryhmä saa jo rokotuksensa, joten olisi hyvä rokottaa kaikki Vantaan kaupungin työntekijät.

Erittäin hienoa on, että Henkilöstökeskus on varautunut vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa myös siihen, että henkilöstöä laajemminkin rokotettaisiin. 

Rahat rokotuksiin on saatava, sillä rokotuksiin sijoitetut rahat tulevat moninkertaisesti takaisin, kun sairastuneiden työntekijöiden tilalle ei tarvitse enää palkata niin paljon sijaisia.


* * *

Valtuutettu Kai-Ari Lundell ja 43 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

Esitän, että kaupungin koulujen henkilöstölle annetaan influenssarokotteet veloituksetta:

Rokote on paras suoja influenssaa vastaan. Se torjuu

-  terveillä työikäisillä 5-8 influenssaa kymmenestä
-  influenssatartuntoja, kun ei sairastu, ei tartuta muita
Vapaaehtoiset rokotukset annetaan koulujen henkilöstölle heidän työpaikoillaan kuten päiväkotien henkilöstölle tehdään jo nyt

-  toiminta on tehokasta
-  koko koulujen henkilöstö pääsee rokotusten piiriin 


Sairastuneen opettajan tilalle pitää aina palkata sijainen. Kun influenssa-aalto iskee kouluun, moni opettaja kaatuu petin. Silloin tarvitaan moneksi päiväksi monta sijaista.

Kaupungin koulujen ja päiväkotien henkilöstön rokottaminen tuo kaupungille selvää säästöä.

Kaupungin terveys- ja sosiaalipalvelujen toimintaa ohjaa ennaltaehkäisy. Rokottaminen on ennaltaehkäisyä.
                       

* * *Kaupunginvaltuusto 25.9.2017 § 13Päätös: Päätettin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.Henkilöstökeskus toteaa aloitteesta seuraavaa: Henkilöstön rokottaminen tapahtuu työterveyshuollon kautta henkilöstökeskuksen tilauksesta ja rokottamiseen vaikuttaa ensisijassa rokotesuojan välttämttömyys työtehtävien hoidon kannalta. Toissijaisesti kysymyksessä on myös taloudellinen investointi silloin, kun rokottaminen ei ole välttämätöntä / pakollista.

Kaupungin vuoden 2018 työterveydenhuollon toimintasuunnitelman mukaan Influenssarokotusta suositellaan kaikille välitöntä potilas- ja hoivatyötä tekeville terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. Uusi 1.3.2017 voimaan tullut tartuntatauntalaki (1227/2016) myös velvoittaa sosiaali- ja terveysalan työnantajaa varmistamaan 1.3.2018 mennessä, että influenssan vakaville seurauksille alttiita henkilöitä kohtaa toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa vain influenssaa vastaan rokotettu henkilökunta (§ 48). Tartuntatautilain ohje koskee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä. Siten vuonna 2018 on nimetyt työtehtävät, joissa influenssarokotus annetaan henkilöstölle:

- Terveysasemien henkilökunta
- Sairaalapalvelujen henkilökunta
- Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilökunta
- Kehitysvammahuollon asumisyksikön ja toimintakeskuksen henkilökunta
- Ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta
- Vanhusten päivätoiminnan henkilökunta
- Palvelutalojen henkilökunta
- Lastensuojelulaitosten henkilökunta
- Suun terveydenhuolto liikelaitoksen henkilökunta
- Vantaan Työterveys liikelaitoksen henkilökunta
- Pelastuslaitoksen sairaankuljetus ja ensivasteyksikkö
- Vastaanottotyötä tekevä lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunta
- Maahanmuuttajapalvelujen henkilökunta
- Päihdepalvelujen henkilökunta kaikissa vastaanotto-osastotyötä tekevissä yksiköissä
- Perheneuvolan työntekijät
- Aikuissosiaalityön ja lastensuojelun henkilökunta
- Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä työskentelevät psykologit
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilökunta, mikäli tapaavat asiakkaita toimitiloissaan
- Vanhus- ja vammaispalvelujen henkilökunta, joka tapaa asiakkaita toimitiloissaan
- Työllistämistä tukevat toiminnat/ vammaispalvelu
- Kotihoidon / kotisairaalan henkilökunta
- Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät
- Päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäiväkodeissa toimiva henkilökunta
- Perhetyöntekijät
- Neuvoloiden perheohjaajat
- Etappisairaanhoitajat
- Vammaisopetuksen avustajatHenkilöstökeskus on varautunut vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa myös siihen, että henkilöstöä laajemminkin rokotettaisiin. 

Lopullinen päätös asiassa tehdään syksyllä 2018, kun tiedetään käyttösuunnitelman tilanne. Talousarviossa 2018 ei koko henkilöstön rokottamiseen ole varauduttu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti