keskiviikko 10. joulukuuta 2014

OECD: Koulutus luo taloudellista kasvua

OECD:n teksti on sellaista, mitä ymmärrän. Olen viime vuodet pauhannut kuin syyrakki taloudellisen eriarvoisuuden  suorasta yhteydestä koulutukseen.

Suomessa koulutuksen laatuun vaikuttaa oppilaan asuinpaikka.

Eri kunnissa annetaan eritasoista opetusta. Joissain kunnissa annetaan enemmän opetusta, toisissa vähemmän. Näin ei saa olla.

"Näin viisas vanhempi tekee" – OAJ: Vanhemmilla syytä valita asuinpaikkansa kuntien koulutustarjonnan perusteella (Yle 19.11.)

Helsingissä koulut ovat alkaneet eriytyä. Vanhemmat koulushoppailevat, koska heillä on mielikuvia huonoista ja hyvistä kouluista. Osa vanhemmista ostaa asuntonsa hyvämaineisen koulun liepeiltä.

Silloin huonomaineisiin kouluihin jäävät köyhien ja maahanmuuttajien lapset.

Koulutuksellinen tasa-arvo on todellisessa vaarassa.

Koulutus lisää talouskasvua.

Mitä meillä tehdään?

Kurjistetaan koulutusta.


10.12. HS

OECD: Tuloerot syövät kasvua

Tii­vis­tet­ty­nä tut­ki­mus väit­tää, et­tä kun ta­lou­del­li­nen eri­ar­voi­suus li­sään­tyy, ta­lou­del­li­nen kas­vu heik­ke­nee.

Vä­lil­li­se­nä se­lit­tä­vä­nä te­ki­jä­nä täs­sä on kou­lu­tus. Yh­teis­kun­nan vä­hä­va­rais­ten ha­luk­kuus ja ky­ky kou­lut­taa lap­siaan on kes­ki­mää­rin pie­nem­pi kuin va­rak­kaam­mil­la.

Jos kou­lu­tus­ta­so ei ke­hi­ty si­ten kuin edel­ly­tyk­siä oli­si, yh­teis­kun­nat me­net­tä­vät mah­dol­li­suuk­sia ta­lou­den ke­hit­tä­mi­seen.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan kou­lu­tuk­sen edel­ly­tyk­siä laa­jen­net­taes­sa ei saa tyy­tyä vai­kut­ta­maan alim­man kym­me­nyk­sen olo­suh­tei­siin, vaan toi­met pi­täi­si ulot­taa laa­jem­mal­le, alim­paan 40 pro­sent­tiin.

2 kommenttia:

 1. Entä keskustelu peruskysymyksestä: miksi maahanmuuttaja-alueiden koulut ovat vähemmän halutumpia? Maahanmuuttohan on hallituksemme ja vallitsevan hegomonian mukaisesti "rikkaus."
  Me siis olemme saajapuolella, kun lähiöt saavat asukkaita lisää muista maanosista, muista uskonnoista, toisenlaisista kulttuureista. Virallisen totuuden mukaanhan lasten vanhempien pitäisi haluta lapsensa nimenomaan maahanmuuttajakouluihin!

  Todellisuus ei kuitenkaan korreloi tämän rikastuttavuuden kanssa lainkaan. Tätä keskustelua ei pitäisi jättää vain äärimmäisille maahanmuuttokriitikoille. Julkisessa keskustelussa on muka vain kaksi vaihtoehtoa: joko olet foobinen maahanmuuton vastustaja tai sen täysimittainen hyväksyjä, mallikansalainen.

  Miten on ehdokas, miksi maahanmuuttajalähiö vajoaa arvostuksissa ja sosiaalisesti? Yhteiskunnanko vika taas ? Rasismia? Vai onko kitkaa jossakin muualla?


  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ano...

   Syy on selkeä. Esim. Helsingissä koulut on eriytetty. Köyhät ja maahanmuuttajat jäävät lähiöihin, keskiluokka kaikkoaa hyvämaineisille asuinalueille.

   Keskiluokkaa ei voida syyttää rasismista, kun he haluavat pois.

   Pikkuhiljaa muutkin muuttavat pois lähiöistään, maahanmuuttajat jäävät.

   Kehitys tulee olemaan samanlainen kuin muissakin maissa kuten Ruotsissa tai Iso-Britanniassa.

   Poista